NLP

La oss si at vi ser på hjernen vår som en pc.

Vi legger inn data.

Det foregår en prosess, og du får et resultat.

Vi ser på hvordan vi omprogrammerer, vi får et nytt resultat som er positivt for oss.

Vi endrer det som er mindre bra.

NLP kort fortalt:

Neuro: (Hjernen) for å programmere en pc, trenger vi å forstå språket.

Akkurat som vi ser, hører, føler og forstår verden gjennom sansene våre. Vi tar inn informasjon og bearbeider den.

 

Lingvistisk: Er språket vårt - kinestetisk(følelsen), visuelt(se), auditivt(høre).

Gjennom språket erfarer vi, forstår og beskriver vi.

Hvordan vi behandler det og får resultatet.

Programmering: Vi erfarer og har opplevelser som er innlærte vaner og mønstre.

Vi går inn og finner ut av disse, endrer til det bedre, sånn at vi kan ta ut mer av vårt potensiale. 

 

Richard Bandler og John Grinder utviklet NLP på 70-tallet. De gikk ut og fant mennesker som brukte sine “programmer” på en måte som gjorde at de fikk fantastiske resultater.

De fant ut hvordan de gjorde det, og utviklet unike metoder videre. Mange av disse verktøyene bruker jeg i møte med deg.

 

Book en gratis samtale helt uforpliktende

 

Setter du deg i en god tilstand føler du deg bedre…

Føler du deg bedre, tenker du gode tanker..

Og du handler positivt.

Det å takle hvilken tilstand du er i, er viktig for de fleste.

Vi tar beslutninger ut ifra tilstanden vi er i.

Og gir oss tilgang til ressurser vi har.

God tilstand = God følelse